Arbeidstijdenwet

Op deze pagina

Klaar om te solliciteren?

Heb je ondertussen genoeg inspiratie opgedaan? Ontdek onze vacatures en solliciteer direct online op jouw favoriet.

Je weet vast wel dat iedere werknemer, dus ook jij als uitzendkracht, bepaalde rechten heeft wat betreft werktijden en pauzes. Dit staat allemaal beschreven in de arbeidstijdenwet. Wil je weten wat hier precies instaat? Of ben je benieuwd wat volgens de arbeidstijdenwet jouw rechten zijn wat betreft pauze, nachtdienst en rusttijden? Wij vertellen het je op deze pagina.

Bekijk alle vacatures

Wat is de arbeidstijdenwet?

Even een stapje terug: wat is deze wet eigenlijk precies? De arbeidstijdenwet is opgesteld door de overheid om ervoor te zorgen dat werknemers niet mentaal en/of fysiek uitgeput raken. Samen met de Arbowet zorgt de wet voor goede arbeidsomstandigheden. Alle werkgevers moeten zich hieraan houden, al zijn er soms iets andere regels opgenomen in de cao van de desbetreffende branche. Het is daarom belangrijk om altijd goed je arbeidsovereenkomst door te lezen als je precies wilt weten hoe het zit met arbeidstijden en pauzes bij jouw werk.

Wat staat er in de arbeidstijdenwet?

In de arbeidstijdenwet staan allerlei regels over onder andere arbeidstijden en pauzes, waaraan werkgevers zich moeten houden. Dit geldt voor alle mensen die in dienst zijn, dus naast reguliere werknemers, ook voor uitzendkrachten en stagiaires. Wel zijn er aparte regels binnen de arbeidstijdenwet voor jongeren van 15, 16 en 17 jaar. Hieronder beschrijven we de belangrijkste regels, ook voor jongeren.

Werktijden

Volgens de arbeidstijdenwet mag een werknemer vanaf 18 jaar maximaal 12 uur per dienst werken en maximaal 60 uur per week. Daarbij geldt wel dat je niet elke week dit maximale aantal uren mag werken. Als het gaat om een langere periode, zijn dit de regels wat betreft arbeidstijden:

 • Per 4 weken: gemiddeld 55 uur per week over deze periode. Maar daarbij mag het nooit langer dan 60 uur per week zijn.
 • Per 16 weken: gemiddeld 48 uur per week over deze periode. De werkgever en werknemer maken hierbij onderling afspraken over de werktijden per dag en per week.

De arbeidstijdenwet beschrijft voor jongeren van 16 jaar en 17 jaar het volgende over arbeidstijden:

 • Per dienst: 9 uur
 • Per week: 45 uur, uren op school worden ook meegerekend.
 • Per 4 weken: gemiddeld 40 uur per week, maar nooit langer dan 45 uur per week.

In de arbeidstijdenwet staat over jongeren van 15 jaar:

 • Per schooldag: 2 uur
 • Per niet-schooldag en vakantiedag: 8 uur
 • Per schoolweek: 12 uur
 • Per vakantieweek: 40 uur

Rusttijden en pauzes

Wat betreft rusttijden en pauze is er in de arbeidstijdenwet het volgende opgenomen voor werkgevers vanaf 18 jaar:

 • Na een werkdag mag een werknemer 11 uur aaneengesloten niet werken. Dit mag eens in de 7 dagen worden ingekort tot 8 uur als dit noodzakelijk is voor het bedrijf.
 • Bij een werkweek van 5 dagen mag een werknemer na een werkweek 36 uur aaneengesloten niet werken.
 • Bij een langere werkweek mag een werknemer in een periode van 14 dagen minimaal 72 uur aaneengesloten niet werken. Deze periode mag gesplitst worden in twee perioden van minimaal 32 uur.
 • Een werknemer heeft recht op minimaal 30 minuten pauze als hij of zij langer dan 5,5 uur heeft gewerkt. Dat mag opgesplitst worden in twee keer een kwartier.
 • Werkt een werknemer langer dan 10 uur? Dan is de pauze minstens 45 minuten. Die mag worden gesplitst in meerdere pauzes van minimaal een kwartier.

De rusttijden en de wettelijke pauze volgens de arbeidstijdenwet voor 16 jaar en 17 jaar zijn als volgt:

 • De minimum dagelijkse rust is 12 uur.
 • Tussen 23.00 uur en 6.00 uur moet de werknemer verplicht rusten.
 • De minimale wekelijkse rust is 36 uur.
 • Bij een werktijd van meer dan 4,5 uur heeft de werknemer recht op minimaal 30 minuten pauze. Dit kan worden opgesplitst in twee pauzes van een kwartier.

De arbeidstijdenwet wat betreft pauze en rusttijden is wat strenger voor 15-jarigen:

 • Het minimum aantal uren rust per dag is 12 uur.
 • Tussen 19.00 uur en 7.00 uur moet de werknemer verplicht rusten.
 • In vakanties moeten 15-jarigen verplicht rusten tussen 21:00 en 7:00.
 • Als de werknemer meer dan 4,5 uur werkt, heeft hij of zij recht op minimaal een half uur pauze, aaneengesloten.

Nachtdiensten

De arbeidstijdenwet beschrijft over de nachtdienst het volgende:

 • In een periode van 16 weken mag de werknemer maximaal 36 nachten werken; dit mogen maximaal 7 diensten achter elkaar zijn. Per jaar mag de werknemer 140 nachtdiensten werken.
 • Per nachtdienst mag er niet meer dan 10 uur gewerkt worden.
 • Als een nachtdienst eindigt ná 02.00 uur mag hierna minimaal 14 uur niet gewerkt worden. Maximaal 1 keer per week mag dat ingekort worden tot 8 uur als dit noodzakelijk is.
 • Na een reeks van 3 of meer nachtdiensten mag een werknemer minimaal 46 uur niet werken.

Voor jongeren onder de 18 jaar geldt dat zij geen nachtdienst mogen werken.

Werken op zondag

Over het algemeen geldt volgens de arbeidstijdenwet dat werken op zondag niet verplicht is, tenzij dit met de werkgever is afgesproken en als het werk dit noodzakelijk maakt. Een werknemer heeft sowieso altijd recht op minstens 13 vrije zondagen per jaar. Deze regels gelden ook voor 16- en 17-jarigen. Voor 15-jarigen gelden iets strengere regels: je hebt recht op 5 vrije zondagen per 16 weken en als je op zondag werkt, moet je de zaterdag ervoor vrij krijgen.

Wil je meer lezen over de arbeidstijdenwet? Bekijk alle informatie hierover op de website van de Rijksoverheid. Ben je na het lezen van dit artikel helemaal klaar om een baan te zoeken? Neem dan eens een kijkje bij onze vacatures.

FAQ

 • Wat is de arbeidstijdenwet?

  In de arbeidstijdenwet staan alle rechten van werknemers rondom pauze, nachtdienst en rusttijden.

 • Waar vind ik mijn rechten rondom arbeidstijden en pauzes?

  Die lees je in je contract. Soms hanteert een werkgever namelijk net iets andere regels dan in de arbeidstijdenwet staat. De arbeidstijdenwet geeft wel altijd een minimum aan.

 • Wat is de wettelijke pauze volgens de arbeidstijdenwet?

  Als je 18 jaar of ouder bent en meer dan 5,5 uur per dag werkt, heb je recht op 30 minuten pauze. Wanneer je 15, 16 of 17 bent heb je al recht op 30 minuten pauze bij een werkdag vanaf 4,5 uur. Op je 15e moet deze pauze aaneengesloten zijn, maar als je 16 jaar of ouder bent mag deze pauze ook worden opgesplitst in twee pauzes van 15 minuten.

 • Hoeveel uur mag je per dag werken?

  Je mag als volwassene maximaal 12 uur werken per dienst, maar dat mag niet iedere dag. Als 16- en 17-jarige werk je maximaal 9 uur per dienst en als 15-jarige mag je 8 uur per dienst werken op niet-schooldagen.

 • Mag je als je onder de 18 bent op zondag werken?

  Je mag vanaf je 15e onder voorbehoud werken op zondag. Als 15-jarige moet je namelijk altijd de zaterdag ervoor vrij hebben en moet je per 16 weken op 5 zondagen vrij zijn. Ben je ouder? Dan mag je werken op zondag, maar heb je wel recht op minstens 13 vrije zondagen per jaar.

Andere artikelen