Arbowet

Op deze pagina

Klaar om te solliciteren?

Heb je ondertussen genoeg inspiratie opgedaan? Ontdek onze vacatures en solliciteer direct online op jouw favoriet.

Je hebt vast wel eens van de arbowet gehoord. Misschien weet je ook wel dat dit iets te maken heeft met veiligheid en dat jouw werkgever zich hieraan moet houden. Maar wat is de arbowet nou precies? Wat staat er precies in de arbowet? En hoe uit zich dat in het arbobeleid van een werkgever? Geldt dit eigenlijk ook allemaal voor uitzendkrachten? We beantwoorden al deze vragen voor jou op deze pagina, dus lees snel verder.

Bekijk alle vacatures

Wat is de arbowet?

Wat betekent ‘arbowet’ eigenlijk? Het is een afkorting voor de term ‘arbeidsomstandighedenwet’. Om ervoor te zorgen dat werknemers in goede arbeidsomstandigheden werken, is deze wet opgesteld. Wat staat er in de arbowet? Hierin staan allerlei regels waaraan werkgevers zich moeten houden om de veiligheid en gezondheid van hun werknemers te garanderen. Dit geldt natuurlijk ook voor uitzendkrachten. In overeenstemming met een vakbond of personeelsvereniging stelt de werkgever een arbobeleid op en aan de hand daarvan zorgt de organisatie ervoor dat de arbowet goed wordt nageleefd.

In de arbowet staat niets over arbeidstijden, daar is namelijk een andere regeling voor. Weten hoe dat zit? Lees het op onze pagina over de arbeidstijdenwet. Heb je het idee dat jouw arbeidsomstandigheden niet goed zijn? Bekijk onze pagina over arbeidsomstandigheden, daar staat wat je kunt doen als je klachten hebt.

Arbobeleid

Aan de hand van de arbowet stelt de werkgever een arbobeleid op, waarmee hij of zij zorgt voor goede arbeidsomstandigheden van alle werknemers. Denk daarbij aan arbeidsomstandigheden rondom veiligheid, de werkplek en temperatuur. Het spreekt voor zich dat de inhoud van het arbobeleid dan ook sterk verschilt per bedrijf of organisatie. Een voorbeeld is dat er bij de ene baan sprake kan zijn van werken in de kou, terwijl andere banen werken bij hoge temperaturen. Een derde baan heeft misschien wel helemaal geen grote veiligheidsrisico’s. Wat de omstandigheden ook zijn, elk arbobeleid moet hetzelfde raamwerk hebben.

Volgens de regels van de arbowet moet het arbobeleid in ieder geval bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Elke werkgever is verplicht om een arbodienst of arbodeskundige te laten onderzoeken of het werk gevaarlijk en/of ongezond kan zijn. Dit wordt schriftelijk vastgelegd en aan de hand hiervan moet de werkgever een plan van aanpak maken waarin de maatregelen staan om de eventuele risico’s aan te pakken. De werkgever moet ook minstens één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker, die op de hoogte is van de RI&E.
 • Bedrijfshulpverlening. De werkgever moet ervoor zorgen dat er altijd voldoende bedrijfshulpverleners zijn die weten hoe te handelen tijdens bijvoorbeeld brand en ongevallen.
 • Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek. Om te controleren of werknemers gezondheidsproblemen hebben door het werk, moet hij of zij ervoor zorgen dat iedere werknemer een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek kan ondergaan.
 • Voorlichting arbobeleid. Verder is de werkgever ook verplicht om alle werknemers (en uitzendkrachten) goed in te lichten over het arbobeleid en eventuele veiligheidsrisico’s.

FAQ

 • Wat betekent arbowet?

  Arbowet is een afkorting voor 'arbeidsomstandighedenwet'.

 • Wat is arbowet?

  De arbowet is een verzameling van regels om ervoor te zorgen dat werknemers in goede arbeidsomstandigheden werken.

 • Wat staat er in de arbowet?

  In de arbowet staan regels waar werkgevers zich aan moeten houden. Zo garanderen zij de veiligheid en gezondheid van werknemers.

 • Wat regelt de arbowet?

  De arbowet regelt dat werknemers houvast hebben wat betreft de arbeidsomstandigheden waar zij recht op hebben. Als de werkgever zich hier niet aan houdt, kun je als werknemer actie ondernemen.

 • Wat houdt de arbowet in voor uitzendkrachten?

  Er is in de arbowet geen verschil tussen uitzendkrachten en werknemers in loondienst. Je hebt als uitzendkracht dus gelijke rechten.

 • Wat is het arbobeleid?

  De werkgever stelt aan de hand van de arbowet een arbobeleid op. In de arbowet staan regels, en in het arbobeleid staan de concrete afspraken en maatregelen om deze regels te handhaven.

 • Wat moet er in het arbobeleid staan?

  Vier onderdelen moeten verplicht in het arbobeleid staan: een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), informatie over bedrijfshulpverlening, uitleg over een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek en een voorlichting over het arbobeleid.

Andere artikelen