Werknemersverzekeringen

Op deze pagina

Klaar om te solliciteren?

Heb je ondertussen genoeg inspiratie opgedaan? Ontdek onze vacatures en solliciteer direct online op jouw favoriet.

Elke werknemer is verplicht verzekerd tegen zaken als werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid, ook uitzendkrachten. Maar wat zijn werknemersverzekeringen eigenlijk? Welke werknemersverzekeringen zijn er, wat is de betekenis van iedere verzekering en wat heb je eraan? Hoe zit het met de premies voor deze werknemersverzekeringen? Wie betaalt die? Lees het allemaal op deze pagina.

Bekijk alle vacatures

Wat zijn werknemersverzekeringen?

Om te beginnen: wat is een werknemersverzekering eigenlijk? Werknemersverzekeringen zijn verplichte verzekeringen tegen inkomensverlies in bepaalde situaties. De werkgever, in dit geval jouw uitzendbureau, betaalt maandelijks premie aan het juiste uitvoeringsinstituut van de werknemersverzekering (het UWV of CWI). Dit doen zij om ervoor te zorgen dat je nog inkomen ontvangt als je in een situatie terecht komt waardoor je niet kunt werken.

Vóór 2009 betaalde je als werknemer zelf mee aan de premies, maar dat is tegenwoordig niet meer zo. Aan een werknemersverzekering heb je geen kosten, dus het is niet nodig om de premie van een werknemersverzekering te berekenen. Voor jou is informatie over de hoogte van premies voor werknemersverzekeringen in 2021 of 2020 dan ook niet van belang. Ben je toch benieuwd hiernaar? Deze info vind je op de website van het UWV.

Verschil werknemersverzekering en volksverzekering

Er zijn ook werkgerelateerde verzekeringen die iets anders in elkaar zitten, namelijk de volksverzekeringen. Dit zijn verzekeringen waar je als werknemer (en uitzendkracht) zelf premie voor betaalt:

 • Algemene Ouderdomswet (AOW);
 • Algemene nabestaandenwet (Anw);
 • Wet langdurige zorg (Wlz).

Net als de Anw en de Wlz, is de AOW dus geen werknemersverzekering; hiervoor betaal je wél zelf premie. Voor de premies van deze drie verzekeringen wordt maandelijks een deel op jouw loon ingehouden. Als gevolg ben je verzekerd van een inkomen in de volgende situaties: na de AOW-leeftijd (AOW) en na overlijden van je partner (Anw). De Wlz zorgt voor het betalen van bijzondere ziektekosten.

Werknemersverzekeringen voorbeelden

Welke soorten werknemersverzekeringen zijn er? Oftewel, in welke situaties ben jij verzekerd op een inkomen zonder dat je daar zelf premie voor moet betalen? Hieronder bespreken we kort de vier werknemersverzekeringen. Voor al deze verzekeringen geldt dat de hoogte van de uitkering uitgaat van het dagloonbesluit als je uitzendkracht bent. Dit is een berekening om het dagloon te bepalen, die onder andere te maken heeft met de hoogte van je vakantiebijslag. Weten hoe dat zit? Lees alles wat wettelijk bepaald is over het dagloonbesluit via de link.

Werkloosheidswet (WW)

De WW verzekert je, zoals de naam al aangeeft, op een inkomen als je werkloos wordt. Ben je benieuwd of je recht hebt op een WW-uitkering als jouw contract bij een uitzendbureau eindigt? Dat ligt aan een aantal zaken, zoals wat voor soort arbeidsovereenkomst jij hebt, in welke fase van de ABU of de NBBU je op dit moment zit en of er een uitzendbeding voor jou geldt. Je leest er meer over op de website van het UWV.

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)

De WAO is de werknemersverzekering tegen arbeidsongeschiktheid die vóór 2004 gold. Vanaf 2004 krijg je te maken met de WIA als je arbeidsongeschikt bent geworden, maar als je situatie van vóór 2004 is, ontvang je nog steeds een uitkering volgens de oude WAO-regeling. Weten hoe dat precies in elkaar zit? Dat lees je op de pagina over de WAO van het UWV.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Na 2004 is de WIA de nieuwe werknemersverzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Binnen deze regeling wordt onderscheid gemaakt tussen mensen die nog deels kunnen werken (WGA) en mensen die volledig arbeidsongeschikt (IVA) zijn. Je krijgt te maken met (een van) deze regelingen als je bijna 2 jaar ziek bent.

Ziektewet (ZW)

Ben je ziek geworden? Dan kan het zijn dat je te maken krijgt met de Ziektewet. Als je werkt zonder uitzendbeding, betaalt jouw uitzendbureau je loon gewoon door. Werk je wel met een uitzendbeding? Dan stopt je dienstverband en krijg je een uitkering van de Ziektewet. Meer weten over ziek zijn als uitzendkracht? Dat lees je op onze pagina met veelgestelde vragen over loondoorbetaling bij ziekte.

Wil je op zoek naar een leuke uitzendbaan nu je meer weet over werknemersverzekeringen en uitzendbureaus? Bekijk dan meteen onze vacatures.

FAQ

 • Wat zijn werknemersverzekeringen?

  Werknemersverzekeringen zijn verplichte verzekeringen tegen het wegvallen of verlies van inkomen in bepaalde situaties.

 • Wie betaalt premie voor de werknemersverzekeringen?

  Dat doet je werkgever. Als je uitzendkracht bent, betaalt het uitzendbureau dus de premie voor jouw werknemersverzekeringen. Je hoeft hier zelf niks voor te doen.

 • Wat is het verschil tussen een werknemersverzekering en een volksverzekering?

  Volksverzekeringen zijn verzekeringen waar je als werknemer zelf premie voor betaalt, bijvoorbeeld de AOW. De premie hiervoor wordt ingehouden op je maandelijkse salaris. Voor een werknemersverzekering, zoals de WW betaalt je werkgever de premie.

 • Welke werknemersverzekeringen zijn er?

  Er zijn vier werknemersverzekeringen: de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Ziektewet (ZW).

Andere artikelen